Overslaan naar hoofdinhoud
Reading: PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Laatste update: 20 november 2022

 1. ALGEMEEN

Deze Verklaring inzake het Privacybeleid (“Privacybeleid”) legt uit hoe Caesarstone Ltd., met bedrijfsadres te Kibbutz Sdot-Yam, MP Menashe 3780400, Israël, (“CAESARSTONE” of “Wij”) uw informatie verzamelt, gebruikt, deelt, beschermt en onder bepaalde omstandigheden openbaar kan maken, en is van toepassing op uw gebruik van de website op het volgende domeinadres: http://www.emea-caesarstone.com (de “WebsSite”). Op uw gebruik van de Website zijn ook de gebruiksvoorwaarden van de Website (de “Gebruiksvoorwaarden”). In geval van strijdigheid tussen de voorwaarden van dit Privacybeleid en de voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de Gebruiksvoorwaarden.

Wij zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy en alle informatie die u ons verstrekt. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt en bekijk het regelmatig voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken. Door de Website te gebruiken of te doorbladeren, gaat u volledig akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

 • DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

De volgende categorieën persoonlijke gegevens worden over u verzameld in verband met dit beleid:

 1. Persoonlijke gegevens die u verstrekt: deze informatie omvat uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, fysiek adres en klanttype. Wij verzamelen deze informatie over u, ALLEEN als u er vrijwillig voor kiest deze informatie zelf te verstrekken (bijvoorbeeld: wanneer u met ons communiceert, of tijdens het indienen van bepaalde formulieren op of via de Website). Wij noemen deze persoonlijke informatie “Contactgegevens”. U bent niet wettelijk verplicht ons uw Contactgegevens te verstrekken, maar als u deze niet verstrekt, kunnen wij niet met u communiceren.
 2. Persoonlijke gegevens die wij automatisch verzamelen wanneer u onze website bezoekt: deze informatie omvat informatie afkomstig van cookies, pixel tags en web baken, zoals uw Internet Protocol (IP) adres, browser type, browser taal, en de webpagina die u bezocht heeft direct voorafgaand aan uw bezoek aan de website of andere numerieke codes die gebruikt worden om een computer te identificeren. Wij noemen deze informatie “Analytische Informatie”.
 3. Wij gebruiken cookies en andere webtechnologieën (“Cookies”) op deze Website om ons te helpen sommige van de hierboven beschreven informatie te verzamelen en op te slaan en om de functionaliteit van de Website mogelijk te maken.on we describe above and to enable Web Site functionality to be provided. Voor meer gedetailleerde informatie over de technologieën die wij gebruiken en uw rechten om deze Cookies te beheren, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid op: Cookiebeleid.
 • HOE WIJ DE INFORMATIE GEBRUIKEN EN ONZE WETTELIJKE BASIS DAARVOOR

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren:

 • Wij gebruiken uw Contactgegevens en Analytische Informatie om uw gebruikerservaring en de werking van de Website aan te bieden, te onderhouden en te verbeteren.

Onze wettelijke basis om uw Contactgegevens en Analytische Informatie te verwerken voor het onderhoud en de verbetering van de Website is ons legitieme zakelijke belang om ons product- en dienstenaanbod aan particulieren te blijven onderhouden om ons bedrijf te kunnen blijven runnen;

 • Wij verwerken uw Contactgegevens om op uw aanvraag te reageren en u verdere informatie te sturen, als u ons specifiek om informatie over ons bedrijf, onze producten en diensten hebt gevraagd.

Onze wettelijke basis om u marketingaanbiedingen en informatie te sturen is ons legitieme belang om op uw aanvraag te reageren en u onze diensten aan te bieden;

 • Wij verwerken uw Contactgegevens om u de nieuwsbrief en/of marketingberichten met betrekking tot een van de producten van CAESARSTONE (gezamenlijk “Marketingbericht(en)”) te sturen, maar alleen wanneer u daarmee instemt. Wij kunnen dit elektronisch doen, bijvoorbeeld per e-mail. U kunt ons te allen tijde laten weten dat u geen Marketingberichten van ons wenst te ontvangen door contact met ons op te nemen via ons online contactformulier, beschikbaar op Neem contact met ons op en door de instructies op te volgen die wij eventueel vermelden in het bericht dat wij u sturen. Zo verschijnt er bijvoorbeeld een STOP-bericht onderaan de marketingtekst of e-mailberichten die wij u sturen.

Onze wettelijke basis voor het verwerken van uw Contactgegevens om u Marketingberichten te sturen is uw uitdrukkelijke toestemming;

 • Wij verwerken uw Analytische Informatie voor onze analytische onderzoeksdoeleinden, om de effectiviteit te evalueren en onze diensten, nieuwe updates en uw gebruikerservaring te verbeteren.

De verwerking van uw Analytische Informatie voor de evaluatie en verbetering van onze diensten is voor ons van legitiem belang om ons bedrijf en onze Website te ontwikkelen, te verbeteren en te exploiteren.

 • Wij gebruiken Cookies die noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van de Website. Ons legitieme belang bij het verzamelen en verwerken van de Cookies is ons legitieme belang bij het faciliteren van onze Website.
 • Wij gebruiken Cookies om uw gebruik van de Website te analyseren om de prestaties ervan te evalueren en te verbeteren, de gebruikerservaring op de Website te verbeteren, te informeren en gepersonaliseerde advertenties aan te bieden die beter op uw interesses zijn afgestemd. Onze wettelijke basis om deze Cookies te gebruiken is uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Wij verwerken uw Contactgegevens en Analytische Informatie om fraude te voorkomen, geschillen op te lossen, problemen op te lossen, te helpen bij eventuele onderzoeken, de Verkoopvoorwaarden af te dwingen, uw gebruik van de Website en het uitvoeren van activiteiten via de Website vast te stellen, disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van onze Website, en andere acties te ondernemen die anderszins door de wet zijn toegestaan.

Onze wettelijke basis voor de verwerking van uw Contactgegevens en Analytische Informatie om fraude te voorkomen en geschillen op te lossen zoals hierboven gespecificeerd, is ons legitieme belang om te voldoen aan dwingende wettelijke vereisten die ons worden opgelegd, of om ons te verdedigen en te handhaven tegen schendingen en inbreuken die schadelijk zijn voor ons bedrijf;

 •  Voor elk ander doel dat u van tevoren wordt meegedeeld, in verband met onze diensten van tijd tot tijd. Indien wij van plan zijn uw persoonlijke gegevens te verwerken voor een ander doel dan hierboven uiteengezet, zullen wij u voorafgaand aan een dergelijke verwerking informatie verstrekken en, indien nodig, uw toestemming vragen.
 • DE BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE AAN ANDERE PARTIJEN EN ONZE WETTELIJKE BASIS DAARVOOR

Wij delen uw persoonlijke gegevens als volgt met andere bedrijven of personen:

 • Derden die een dienst verlenen aan CAESARSTONE, zoals met verkopers die CAESARSTONE helpen bij het verzenden van e-mail, marketing en klantenservice (met inbegrip van hun onderaannemers), met dien verstande dat zij de informatie vertrouwelijk houden en niet voor hun eigen doeleinden gebruiken.

De wettelijke basis voor het delen van uw informatie met onze verkopers is ons legitieme belang bij het beheren van contractuele verplichtingen met verkopers;

 • Derden, indien CAESARSTONE te goeder trouw gelooft dat toegang, gebruik of openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de toepasselijke wet, regelgeving, juridische procedure of een afdwingbaar overheidsverzoek, (b) de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van CAESARSTONE af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan, (c) fraude, veiligheid of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, of (d) te beschermen tegen schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van CAESARSTONE, zijn gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan door de wet.

Onze wettelijke basis om dit te doen, is ons legitieme belang om te voldoen aan dwingende wettelijke vereisten die ons worden opgelegd, of om ons te verdedigen en te handhaven tegen schendingen en inbreuken die schadelijk zijn voor ons bedrijf;

 • Elk van de dochterondernemingen van CAESARSTONE, joint ventures, of andere bedrijven onder gemeenschappelijke controle met CAESARSTONE, in welk geval CAESARSTONE zal eisen dat zij dit beleid eren. Bovendien, in het geval CAESARSTONE een bedrijfsovergang doormaakt, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf, of verkoop van alle of een deel van onze activa, kunnen uw persoonlijke gegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

Het delen van uw informatie met onze dochterondernemingen en filialen is voor ons een legitiem belang in de continuïteit van ons bedrijf; en

 • Derden aan wie u CAESARSTONE vraagt om persoonlijke gegevens te sturen.

De wettelijke basis voor het delen van uw informatie met derden op uw verzoek is uw uitdrukkelijke toestemming.

Indien wij uw informatie in overeenstemming met het bovenstaande overdragen aan ontvangers in landen die niet erkend zijn als landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming, maken wij gebruik van standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of de Britse Information Commissioner’s Office (ICO), al naar gelang het geval. In voorkomend geval moeten wij uw gegevens ook strikt conform onze instructies gebruiken. Sommige van deze ontvangers bevinden zich in Israël, dat een passend beschermingsniveau waarborgt, overeenkomstig het besluit van de Commissie van 31 januari 2011 en de Britse adequaatheidsverordeningen.

 • PRAKTIJKEN VAN DERDEN

Deze paragraaf dekt niet de informatiepraktijken uitgeoefend door andere leveranciers van producten of diensten, adverteerders of andere websites, of bedrijven/personen die CAESARSTONE niet bezit of controleert, of niet in dienst heeft of beheert. CAESARSTONE wenst te benadrukken dat CAESARSTONE niet verantwoordelijk is en niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar het kan linken of websites die linken naar de website van CAESARSTONE.

 • VEILIGHEIDSMAATREGELEN OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE BESCHERMEN

Wij doen ons best om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om onbevoegde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven en het juiste gebruik van informatie te waarborgen. Wij houden ons aan de standaardpraktijken en -procedures van de industrie om de informatie die wij verzamelen te beschermen en te beveiligen. Hoewel wij onze uiterste best doen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens en ons systeem te beschermen, kan vanwege het inherente open karakter van het internet geen enkele overdracht via het internet als 100% veilig worden gegarandeerd. Als gevolg van deze en andere factoren die buiten de controle van CAESARSTONE vallen, kunnen wij de absolute veiligheid van de informatie die u naar of via onze website verzendt niet garanderen. Daarom aanvaardt u dat risico door de Website te gebruiken.

 • AANVULLENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN DE EU EN HET VK
 • Controleur. Hetspecifieke bedrijf van de CAESARSTONE-groep dat in het begin van dit Privacybeleid wordt geïdentificeerd, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de in dit Privacybeleid gespecificeerde persoonlijke gegevens.
 • Aanvullende Rechten voor inwoners van de EU en het VK. U hebt verschillende rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens:
 • Recht op toegang. U hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Er zijn uitzonderingen op dit recht, zodat de toegang kan worden geweigerd indien bijvoorbeeld bij het beschikbaar stellen van de informatie aan u de persoonlijke gegevens van een andere persoon zouden worden onthuld, of indien het ons wettelijk verboden is dergelijke informatie openbaar te maken. U hebt recht op inzage in de persoonlijke gegevens die over u worden bewaard. Als u dit wenst te doen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
 • Recht op rectificatie. Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Wij raden u aan contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens om ons te laten weten of uw persoonlijke gegevens niet correct zijn of veranderen, zodat wij uw persoonlijke gegevens up-to-date kunnen houden.
 • Recht op bezwaar. In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en ons te vragen uw persoonlijke gegevens te blokkeren, te wissen en te beperken. Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens niet meer gebruiken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht te verzoeken dat sommige van uw persoonlijke gegevens in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt.
 • Recht om vergeten te worden. U hebt het recht te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gewist wanneer de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of wanneer, onder andere, uw persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, onder voorbehoud van punt 8 hieronder.

Recht om eenvoudig en te allen tijde uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens om u onze nieuwsbrieven te sturen of voor het gebruik van niet-essentiële cookies op onze websites. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan onaangetast.

Klachten. Indien u van mening bent dat uw rechten inzake gegevensbescherming zijn geschonden, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit of via de rechter verhaal te halen. Voor een lijst van toezichthoudende autoriteiten in de EU, klik hier. Als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, kunt u een klacht indienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO) volgens de instructies die hier worden gegeven.

U kunt elk van de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ons online contactformulier, beschikbaar op: Neem contact met ons op.

Wanneer u contact met ons opneemt, behouden wij ons het recht voor redelijk bewijsmateriaal te vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij u informatie verstrekken. Wanneer wij u de door u gevraagde informatie niet kunnen verstrekken, zullen wij de reden daarvoor uitleggen.

 • HOE LANG WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om onze zakelijke doeleinden te vervullen of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, auditvereisten, regelgevingsverzoeken of bevelen van bevoegde rechtbanken.

 • WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, zodra een bijgewerkte versie van het Privacybeleid op de Website is geplaatst.  Ook zullen wij ons inspannen om het bijgewerkte Privacybeleid proactief aan u te communiceren.

 1. NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via ons online contactformulier: Neem contact met ons op.